TRENING

ASESORSKI

CERTYFIKOWANY

Skorzystaj z doświadczenia praktyków!

Projekt edukacyjny

Praktyczne przygotowanie do pełnienia roli asesora i konsultanta metodologii Assessment Development Centre

6 dniowy kurs asesorski: teoria + praktyka, 3 moduły x 2 dni, zakończony certyfikatem uczestnictwa

 • Metody warsztatowe, uczenie przez praktykę, inspirujące prace domowe
 • Bieżący feedback, indywidualny kontakt z trenerami
 • Podstawowy pakiet narzędzi AC|DC: zadania, szablony harmonogramów, formatek, raportów indywidualnych
 • Trenerzy: doświadczeni asesorzy i konsultanci metody AC|DC
 • Wymiana wiedzy, inspiracja: panel ekspertów - praktyków z wiodących organizacji
 • Sesje certyfikacyjne organizowane z udziałem studentów renomowanych uczelni

Moduł certyfikacyjny: 2 x 0,5 dnia - egzamin teoretyczny i praktyczny, możliwość uzyskania Certyfikatu Asesora AC|DC RESOLUTIO

SPRAWDŹ TERMINY

Lokalizacja - Warszawa

DLA KOGO?

 • Pracownicy działów HR, HR Biznes Partnerzy
 • Partnerzy planujący wdrożenie metody AC|DC w organizacji (rekrutacja, rozwój pracowników, zarządzanie talentami, badanie potrzeb szkoleniowych)
 • Rekruterzy poszukujący trafnej diagnozy potencjału i kompetencji kandydatów
 • Osoby mające za sobą pierwsze doświadczenia asesorskie zainteresowane treningiem umiejętności praktycznych
 • Freelancerzy zainteresowani profesjonalizacją warsztatu asesorskiego
 • Osoby zainteresowane rozwojem w HR i zdobyciem renomowanego certyfikatu

Nie potrzebujesz tego szkolenia, jeśli:

 • Znasz dobrze metodologię Assessment Development Centre i potrafisz z powodzeniem wykorzystywać ją w swojej codziennej pracy z korzyścią dla organizacji
 • Masz duże doświadczenie w budowaniu metodologii i samodzielnym prowadzeniu sesji AC|DC, grze aktorskiej, pisaniu raportów rekrutacyjnych i rozwojowych, prowadzeniu spotkań z informacją zwrotną po procesach oceny
Wróć na górę

PRAKTYKA

 • Kurs stworzony na bazie 14 lat doświadczeń w realizacji projektów AC|DC
 • Prowadzony przez doświadczonych asesorów-praktyków
 • Wzbogacony o element wiedzy Menedżerów HR z wiodących organizacji (panel ekspertów)
 • Oparty o ćwiczenia praktyczne + indywidualny feedback (prace domowe)
 • Certyfikowany podczas „prawdziwej” sesji egzaminacyjnej dla „prawdziwych” Uczestników

TRENERZY

Justyna ukończyła psychologię (SWPS, spec. psychologia biznesu), językoznawstwo (UJ) oraz studia podyplomowe z zarządzania i marketingu (AE w Katowicach). Od 18 lat prowadzi projekty coachingowe, szkoleniowe i doradcze dla polskich oraz międzynarodowych firm. Wieloletni asesor w projektach diagnozy potencjału kompetencyjnego pracowników z różnorodnych branż oraz trener w obszarze kompetencji miękkich. Autorka programów szkoleniowych i narzędzi w metodzie AC|DC.

Justyna Parzniewska

Asesor, trener, coach, konsultant HR

Dyrektor Zespołu Merytorycznego w RESOLUTIO

 • Ponad 100 zaprojektowanych metodologii AC|DC
 • Udział w ponad 500 sesjach AC|DC jako asesor
 • Ponad 1200 spotkań feedbackowych po procesach AC|DC

Marcjanna Przychocka

Trener, coach, konsultant HR

Marcjanna jest psychologiem (Wydział Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego). Posiada wieloletnie doświadczenie w ocenie kompetencji metodą AC|DC oraz prowadzeniu spotkań z informacją zwrotną po procesach 360° (w języku polskim i angielskim). Prowadzi szkolenia dla osób udzielających informacji zwrotnych. Od 2000 r. współpracuje z firmami szkoleniowymi i doradczymi, zaangażowana jest w projekty mające na celu rozwój zespołów i kompetencji zawodowych menadżerów.

 • Ponad 40 zaprojektowanych metodologii AC|DC
 • Udział w ponad 300 sesjach AC|DC jako asesor
 • Ponad 300 spotkań feedbackowych po procesach AC|DC

Grzegorz Popłoński

Grzegorz studiował Psychologię Organizacji i Pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji operacyjnej i merytorycznej projektów z obszaru Assessment Development Centre oraz Oceny 360 stopni. Od 2012 roku jako niezależny konsultant realizuje projekty oceny i rozwoju kompetencji (tj. AC/DC, Informacja zwrotna 360 stopni, wywiady kompetencyjne) w pełnym zakresie merytorycznym oraz prowadzi szkolenia asesorskie.

Trener, coach, konsultant HR

 • Ponad 40 zaprojektowanych metodologii AC|DC
 • Udział w ponad 250 sesjach AC|DC jako asesor
 • Ponad 250 spotkań feedbackowych po procesach AC|DC

Karolina Sideł

Asesor, trener, konsultant HR

Menedżer Merytoryczny w RESOLUTIO

Karolina ukończyła socjologię i psychologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS. Specjalizuje się w obszarze oceny oraz rozwoju kompetencji miękkich. Nadzoruje merytorycznie i koordynuje projekty AC|DC, opracowuje zadania symulacyjne, pełni rolę asesora podczas sesji, pisze raporty oraz udziela informacji zwrotnej. Karolina prowadzi szkolenia przygotowujące do pełnienia roli asesora oraz do udzielania informacji zwrotnej po procesach oceny.

 • Ponad 40 zaprojektowanych metodologii AC|DC
 • Udział w ponad 120 sesjach AC|DC jako asesor
 • Ponad 220h prowadzenia szkoleń asesorskich, w tym certyfikowanych
Wróć na górę

PROGRAM

Moduł I – Metodologia, planowanie procesu, narzędzia

 • Ocena kompetencji metodą AC|DC – podstawy metodologiczne
 • Planowanie procesu oceny kompetencyjnej AC|DC
 • badanie potrzeb biznesu
 • tworzenie profilu kompetencji, skale oceny
 • dobór zadań, matryce oceny
 • Narzędzia oceny – teoria i praktyka
 • zadania symulacyjne
 • wywiad kompetencyjny
 • próbki pracy
 • opracowanie profilu kompetencji i matrycy oceny na podstawie wytycznych biznesowych
 • przygotowanie kontekstu i instrukcji zadania symulacyjnego

Zadania wdrożeniowe (praca własna pomiędzy modułami):

Moduł II – Organizacja sesji, ocena kompetencji, raportowanie

 • Organizacja i przygotowanie sesji, logistyka
 • Ocena kompetencji – zasady i ćwiczenia praktyczne
 • tworzenie notatek, ewidencja i klasyfikacja zachowań, ocena ilościowa i jakościowa
 • gra w zadaniach symulacyjnych
 • Podsumowanie wyników (dyskusja asesorów)
 • Wstęp do raportowania

Zadania wdrożeniowe (praca własna pomiędzy modułami):

 • przygotowanie raportu indywidualnego w wersji rekrutacyjnej i rozwojowej (na podstawie obserwacji prowadzonych podczas zajęć)

Moduł III – AC|DC w praktyce biznesowej, informacja zwrotna i planowanie rozwoju

 • Wymiana doświadczeń z udziałem Menedżerów HR z wiodących organizacji (Panel Ekspertów)
 • Omówienie raportów indywidualnych, najlepsze praktyki
 • Spotkania z informacją zwrotną
 • przygotowanie do spotkania, rola raportu i notatek
 • praca z oporem, sytuacje trudne
 • prowadzenie spotkania - ćwiczenie praktyczne

Moduł CERTYFIKACYJNY

2 DNI WARSZTATOWE
2 DNI WARSZTATOWE
2 DNI WARSZTATOWE
1 DZIEŃ - EGZAMIN PISEMNY I PRAKTYCZNY (SESJA I RAPORT)
1/2 DNIA - EGZAMIN Z FEEDBACKU, CERTYFIKACJA
 • Uczestnictwo we wszystkich dniach warsztatowych
 • Zaliczenie zadań wdrożeniowych
 • Zaliczenie sprawdzianu pisemnego z wiedzy na temat metody
 • Przeprowadzenie obserwacji i oceny kompetencji, podczas praktycznej sesji AC|DC zgodnie z zasadami przekazanymi podczas szkolenia
 • Przygotowanie i uzyskanie pozytywnej recenzji raportu indywidualnego po sesji AC|DC na podstawie wiedzy zdobytej podczas szkolenia
 • Przeprowadzenie spotkania feedbackowego po sesji AC|DC zgodnie z zasadami przekazanymi podczas szkolenia
 • Podstawa certyfikacji
 • Sesje certyfikacyjne organizowane z udziałem studentów renomowanych uczelni
 • Tworzenie indywidualnych planów rozwoju

PARTNERZY

PATRONAT MERYTORYCZNY

PATRONAT MEDIALNY

PANEL EKSPERTÓW

 • Olga Granoszewska - Learning & Development Manager - Allegro
 • Małgorzata Radziszewska - Talent Acquisition and Development Manager - AVON
 • Anna Jarzębska - Recruitment Manager - Sanofi-Aventis
Wróć na górę

NOWE TERMINY

Moduł I

14 i 15 lutego 2019 r.


Moduł II

14 i 15 marca 2019 r.


Moduł III

11 i 12 kwietnia 2019 r.


Certyfikacja

8 i 9 maja 2019 r.

OFERTA CENOWA

6 dniowy kurs asesorski


5 200 PLN netto / osoba
Zaświadczenie

o ukończeniu kursu

6 dniowy kurs asesorski + certyfikacja


8 000 PLN netto / osoba
Zaświadczenie o ukończeniu kursu

+ możliwość uzyskania

Certyfikatu Asesora RESOLUTIO

 • Komplet materiałów szkoleniowych
 • Przerwy kawowe i lunch podczas zajęć
 • Podstawowy pakiet narzędzi AC|DC: zadania symulacyjne, szablony harmonogramów, formatek, raportów indywidualnych
 • Dodatkowa zniżka na narzędzia z biblioteki RESOLUTIO
 • Konsultacja dotycząca wdrożenia metody w organizacji (maks. do 2h)

W pakiecie:

Wróć na górę

MASZ PYTANIA? NAPISZ LUB ZADZWOŃ!

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi
na Twoją wiadomość. Twoje dane są z nami bezpieczne.


Administratorem danych osobowych jest RESOLUTIO sp. z o. o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Gdańskiej 2/82.


Więcej o bezpieczeństwie Twoich danych, celach ich przetwarzania
i Twoich prawach piszemy w dokumencie „Polityka prywatności".

Specjalista ds. narzędzi HR

Zespół Rozwoju Biznesu

Marlena Brzostowska

tel: 600 931 750

e-mail: m.brzostowska@resolutio.pl

© RESOLUTIO Sp. z o. o. 2018